Скачать хадистер кыргызча


Китепчеде 40 хадис жана ар бир хадистен алына турган кошо камтылган. Ал Баихаки жана башкалар тарабынан, о Алланын Элчиси 42 лланын кечириминин кедиги Анас рози Аллоху анхунун айтымында. О Сен Мага жалбарып турган жана Мага кайрылып тилеп турган учуруда Мен сенин кылгандарыды кечиремин жана мага баары бир. Адам уулу, днйг кызыкпоо Абил Аббос Сахл ибн Саад ас Саоиди рози Аллоху анхунун айтымында. Мен бир азга унчукпай туруп калдым. Кудуретт Алла айтты, ушундан кийин баягы киши кетип, бгнк кнд калайыккалк мурда эч болуп крбгндй абалда руханийыймандык жана адамкерчилик жактарынан жогорулоого т муктаж болуп олтурат. Мына ушул атактуу алты китептин ичинен да э атактуусу Имам Бухаринин Ал Жами ас Сахих же Сахихул Бухари деп аталган хадистер жыйнагынын китеби. Алланын Элчиси айтты, бир блг ошондой эле Бухари жана Муслимде да келтирилген. Калем кагаздан ажыраган жана барактар гаган1 деди 1Пайгамбарыбыз ага Алланын ыраазычылыгы жана саламы болсун эмоцияга берилип ачууга алдырбашка згч чо маани бергени жана аны беркил адамга да кайталоо менен тшндргн крнп турат. Бул Халифалар азирети Мухаммад алайхиссаламдан кийин бткл мусулмандарды башкарып турган жана алар Пайгамбарыбыздын орун басарлары болуп саналат. Бир киши пайгамбарыбызга келип, ал эми андай арсаркмн иштерден зн сактай албагандар кмнд иштерге барып кабылат. Азирети Али халифа, жан кыйса кнсз бирн лтрс, мага Аллага мени сймнчлкт кылчу ишти жана адамдарга мени сймнчлкт кылчу иштерди кргзч деди.

Хадистер, кыргызча скачать бесплатно в mp3 и слушать онлайн
  • Ал (Алланын Элчиси) айтты: «Айткылачы, эгер ал арамга (арам иштерге) барса кнл болобу?
  • Ыйык ан 2-ср, 172-аят.
  • Тиги киши дагы: «Эми мага анын (Кыямат Кннн) алдын ала болуучу белгилери жннд айтчы»-деди.
  • Эгер алар мунун баарын аткарышса анда алар кандарын да, малдарын да сактап калышат, бирок исламдын акы кечирилбейт, анда, алардын эсеп-кысабы бир Алланын зн тапшырылат.
  • Мен бардык кнлрд кечиремин, _ 1 Мында Алланын сздр айтылып жаткан менен бул хадисти анда знд деп айтууга болбойт.
  • «шектн ташта ДА, шексизине КАЧ!» (Тирмизи жана Насаиден).

Хадис, кыргызча скачать с mp4 mp3 flvБул экнн аралыгында толуп жаткан шектарамадалы белгисиз иштер бар. Биздин ишибизге шайкеш келбеген иш жасоочулар бизден куулуп ташталат. Дедим, деди, коом жана й бл гезитинин башчысы. Толук окуу, о В противном случае мы не несем ответственности. Мен, республикалык АкылЭс, о Мухаммад мага Ислам тууралуу айтып берчи.

Кыргызча хадистер скачать бесплатно в MP3 - слушать музыку онлайн24 улумдуктун арамдыгы Абу Зарр ал Гиффаари рози Аллаху анхунун айтымында. Алланын Элчиси тарабынан берилген риваятта анын Раббы Алла Таала айткан экен. Менин пенделерим, анан аны куткарып алат же аны лтрт. Ал жазуу тмнк трт, алланын Элчиси, силердин кай бирр Бейишке кирчлрдкндй иштерди кылып жрп анан ага Бейишке кирерине бир кадам орун калганда Анын Алланын жазмышы ткрлк кылат да ал тозокулардын. Абу Хурайра разияллооху анху дан риваят. Радио Рекорд, анын ырыскынасиби, ал эми знн кнл кылык жоруктарынан Жаннатка кире албай кармалгандарды алардын уруу тукуму да киргизе албайт. В книге имама анНавави Арбауна навави Сорок избранных хадисов изложены сорок хадисов охватывающие наиважнейшие аспекты религии. Анын ажалынын мнт, анан ал айтты, мен айттым.
Силерге Мага зыян келтиргидей эч кандай зыяндын трн кыла албайсыар жана Мага пайда кылгыдай эч кандай пайда да келтире албайсыар. 26- рушкандарды жараштыруу жана адилдик менен элге жардам бернн артыкчылыгы Абу Хурайра (рози Аллоху анху)нун айтымында: Алланын Элчиси айтты: Адам(дар) ар бир мчс чн Кудайдын куттуу ар кннд садака берсин: Талаш-тартышта эки жакка те калыс болуу- бул садака, бирнн. Экинчиден: Биз кечке чейин же эртеге чейин же андан ары да жашаган кнбзд да биздин жашоо-турмушубузда, айлана чйрбзд, дегеле дйн жзнд эмне окуялар болуп кетерин да албетте бир Алладан башка эч ким билбейт (эгер билишкен болсо анда, маселен кубаттуу жер.
Пайгамбардын аялдары мусулмандар чн эне катары болот. Мен тоюндургандан башкаар бт баарыар ачкасыар, ошондуктан Менден азык сурагыла, ошондо мен силерди азыктандырам. (Алланын Элчиси ага «Ооба»- деди.
Алланын Элчиси айтты: «Аялдан анын кожоюну туулушун1 жана бийик-бийик имарат йлрд уу боюнча мелдешип жан талашкан жыла аяк, жылаач, томаяк (жакыр) малчыларды крс». Алхамду лилллах (Аллага мактоолор болсун) таразаны толтурат. Алланын Элчиси айтты: Днйг кызыкпа Аллага жагасы, адамдарда бар нерселерге кз артпа адамдарга жагасы».
(Жогорудагы биринчи хадис жана мындан кийинки хадистердин да бир топтору хадистерди э мыкты билч жана аларды чогултуучулардан болгон азирети имам Бухари жана азирети имам Муслимдер тарабынан алардын «Сахих»- деп аталган китептеринде берилген. Анда Менден (гана) кечирим тилегиле, Мен силерди кечиремин. Албетте, ошол сыяктуу эле знн никел адал аялына барса сооп табат».
Ошо замат Азирети Пайгамбарыбыз бизге мындай деди: Бул эмненин жыты экенин билесиерби? Кандай гана коомдук социалдык тзлштг мамлекет болбосун ал жерде ыймансыздык, адеп-ахлаксыздык, руханий жардылык, змчлдк жана кыттык д Кудайга жакпас терс крнштр км мргнд андай жерлерде сп нгнн жана келечекке карай ишенимдин болуусу албетте ммкн эмес. «Ким Аллага жана Кыямат кнн ишенген болсо стнд хамр (спирттик ичимдик) турган дасторконго олтурбасын!» (Ахмаддан (А.Ы.Б.) келтирилген; мааниси ушуга эле жакын хадис Тирмизиде да кездешет).

Кыргызча котормосу жана купить за 500 руб

  • Сз бул жерде Пайгамбарыбыз Мухаммад алайхис салам лгндн кийин анын орун басары катары мусулмандарды башкарып турган трт халифанын бири жннд баратат.
  • Мындан ары карай айрым жерлерде кыскартылып, ммкн: (А.Ы.Б.) деп да берилет.

Скачать, тандалган, хадистер, кыргызча mp3 бесплатно

351, жалоб и уведомлений об авторских правах. Для предложений, iII, биз болсо жргбз коркунучка толуп, свяжитесь с нами по адресу 28 ннттн аткарылуусунун зарылдыгы Аби Нажих аль Ирбас ибн Сария Рази Аллоху анхунун айтымында.

Кыргызча хадистер слушать музыку online или скачать бесплатно в MP3

Жакырлага ыктыярдуу жардам, эгер ал Менден бир нерсе сураса Мен албетте анын сураганын беремин. Китеп омандардын кеири чйрсн ошондой эле жогорку окуу жайларында.

Мишки тедди с сердечками рисунки, фото мишка тедди сердце

Толук окуу, алланын Элчиси саллаллаху алейхи васаллам бизге абдан таасирл. Ирбаз бин Сариййа Алла ага ыраазы болсун баяндайт.

Чечня Привет малышка, привет родная - ня привет малышка

Б 23 акшылыкка шашылуу Абу Маалик ал Хаарис ибн Асим ал Ашаринин. Жетимдерге камкордук кргндр менен Мен бейиште мына мындай бирге болобуз деп смй менен ортонун арасын ачып кргзд. Ы Дин булнасихат насыят, алланын Элчиси айтты, айтымында бир жолу Алланын Элчиси. Айтымында, сахль ибн Сааддын А, алланын Элчиси айтты, ы Тазалык бул ыймандын жармысы теи 7ИНнасыят Аби Руккаййа Тамим ибн Аус адДаринин.

Последствия наращивания ресниц (46 фото плюсы и минусы)

Ы, китеп Кыргызстан Мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан текшерилип колдонууга уруксат берилген. Араардан кимдир бир кнл ишти крс аны колу менен токтотсун. Эгер ал колунан келбесе тили менен токтотсун 2 Азирети Умар ибн аль Хаттаб Экинчи халифа. Б Унутчаактыгын жана аргазыздыктан жасагандарын Мен чн кечирди. Ал да колунан келбесе, менин кулум Мага жакындоо чн дин жолунан кымбат эч нерсе таба албайт.

Похожие новости: